Home / Proiecte cu finantare europeana

 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”
Operatiunea: 5.2 „Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”
Denumire proiect: „Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei”
Denumire beneficiar: Comuna Danicei / Cod SMIS: 140831 / Nr. contract: 5447/24.02.2021
Lider: Primaria Comunei Danicei / Partener: Scoala Gimnaziala Comuna Danicei

Obiective proiect
Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Danicei, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextul mecanismului DLRC.
Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (180 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 260 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.
Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect.
Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Ob S1 – Dezvoltarea unui serviciu social in cadrul comunitatii marginalizate din comuna Danicei
2. Ob S2 – Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “scoala dupa scoala”
3. Ob S3 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 200 membri ai grupului tinta
4. Ob S4 – 180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare
5. Ob S5 – Crearea a 51 de locuri de munca pentru membri comunitatii
6. Ob S6 – Sprijinirea a 15 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri
7. Ob S7 – 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale
8. Ob S8– 24 de luni de management de proiect
Grupul tinta (GT) este format din 260 de persoane (60 elevi si 200 adulti), persoane din comunitatea marginalizata aflata in risc de saraci sau excluziune sociala din teritoriul comunei Danicei, judetul Valcea care beneficiaza de servicii integrate.
Conform Analizei atasate, pentru a fi eligibil, grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locala aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 de locuitori) si
– sunt in risc de saracie sau excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile A/B/C de mai jos).
De asemenea, grupul tinta pentru proiectul POCU poate sa fie selectat si din teritorii acoperite de una/mai multe SDL gestionate de GALuri învecinate, sau din GAL-ul din care face parte comuna Danicei, GAL Oltul Puternic.
Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele in risc de saracie sau excluziune sociala sunt persoanele care se afla intr-una din urmatoarele situatii:
(A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) per adult echivalent.
Comunitatea studiata se afla in risc de saracie, avand in vedere ca 51% din persoanele chestionate nu au un venit mai mare de 999 lei, mai mult decat atat 20% dintre acestia au un venit lunar intre 0 si 249 lei.
sau
(B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu isi pot permite:
1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,
2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,
3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,
5) o saptamana de vacanta departe de casa,
6) un autoturism,
7) o masina de spalat,
8) un TV color,
9) un telefon.
In comunitatii marginalizate, 22 persoane (21 % din respondenti) au un venit cuprins intre 0-100 lei.
sau
(C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.
Din totalul de respondenti, 79% (77 persoane) se confrunta cu o situatie precara, si au surse limitate pentru a-si permite anumite lucruri, care in mod normal se afla in orice gospodarie.
Conform datelor rezultate in urma analizei chestionarelor, toate persoanele din comunitatea marginalizata sunt persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Conform Analizei atasate, persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt localizate in perimetrul comunei Danicei.
Mentionam ca acest perimetru nu va fi unul restrictiv, deoarece vor fi selectate persoane din intreg teritoriul SDL, insa in momentul implementarii proiectului, din interiorul acestui teritoriu vor fi identificati primii membrii GT.
In functie de categorii si dimensiune, grupul tinta al proiectului va fi divizat astfel:
260 de persoane din comunitatea marginalizata aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care:
– 180 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare;
– 28 persoane participante la curs de initiere competente antreprenoriale, 15 persoane care vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii unei afaceri;
– 60 de elevi participanti la programul de tip “afterschool”.