Home / Dispozitii primar anul 2021

 
 • Nr.104 – Privitor la:Modificarea comisiei de evaluare a conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini pentru obiectivele de investitii: “Refacere si consolidare platforma drum satesc Cotul Bisericii, sat Ceretu” si “Refacere punte pietonala peste paraul Trepteanca, punct “La Nitescu”, sat Linia Vale”, comuna Danicei, judetul Valcea, constituita prin Dispozitia Primarului comunei Danicei nr. 111 din 07.10.2020 – Vezi detalii
  Nr.103 – Privitor la:Încetarea contractului individual de muncă nr. 28/19.08.2008, al domnului CODREANU MARIN IONUT, CNP:, Inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dănicei, județul Vâlcea – Vezi detalii
  Nr.102 – Privitor la:desemnarea reprezentant al primarului comunei Danicei in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Udresti in anul scolar 2021-2022 – Vezi detalii
  Nr.101 – Privitor la:încetare indemnizație de handicap grav al persoanei GUGULICI MARIA, CNP: –Vezi detalii
  Nr.100 – Privitor la:reîncadrarea in funcția de asistent personal a doamnei TRANECI AURELIA, CNP: incepand cu data de 01.09.2021, ca urmare a încetarii, la cerere, a concediului de creștere a copilului in varstă de până la 2 ani  – Vezi detalii
  Nr.99 – Privitor la:încetare indemnizație de handicap grav al persoanei POPESCU AURELIA, CNP:Vezi detalii
  Nr.98 – Privitor la:Privitor la: încetare indemnizație de handicap grav al persoanei PATRU DUMITRU, CNP: Vezi detalii
  Nr.97 – Privitor la : privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi la declaraţiile de interese, prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese la nivelul Primăriei Comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr.96 – Privitor la:privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situatiilor de pantouflage conform Legii nr.78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Nr.94 – Privitor la:încetare indemnizație de handicap grav al persoanei DICU IOANA, CNP:  –Vezi detalii
  Nr.92 – Privitor la:incadrarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata a domnului CĂLIN CONSTANTIN IULIAN CNP:, in functia de Sef Serviciu in cadrul Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei  – Vezi detalii
  Nr.91 – Privitor la:incetare detasare si incetare contract individual de munca al domnului Calin Constantin Iulian – Vezi detalii
  Nr.90 – Privitor la:exercitarea activitatii de controlul financiar preventiv propriu –Vezi detalii
  Nr.89 – Privitor la:numirea pe perioada determinata a doamnei Preda Elena-Liana in functia contractuala de executie de consilier, gradul I, gradatia 2 in cadrul cabinetului primarului comunei Danicei, judetul Valcea, incepand cu data de 13 august 2021 – Vezi detalii
  Nr.88 – Privitor la:convocarea Consiliului Local Dănicei în ședința Ordinară din 11 AUGUST 2021, orele 9.00 –Vezi detalii
  Nr.87 – Privitor la:Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 77 din 15.07.2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 2 ore/zi a domnului STOENICA IULIAN GABRIEL, CNP Expert coordonator ocupare – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.86- Privitor la:Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 76 din 15.07.2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 4 ore/zi a doamnei CODREANU MARIA, CNP: , in functia de Expert selectie si mentinere grup tinta – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.85 – Privitor la:Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 75 din 15.07.2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 4 ore/zi a domnului BANCIU FLORIN MARIUS, CNP , in functia de Expert selectie si mentinere grup tinta – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.84 – Privitor la:Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 74 din 15 iulie 2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 2 ore/zi a doamnei CATRINA – POPA NICOLETA, CNP:, in functia de Expert servicii sociale – POCU 5.2 – Vezi detalii
  Nr.83 – Privitor la: Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 73 din 15 iulie 2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 2 ore/zi a domnului BADEA IONUT MADALIN, CNP:, in functia de Expert servicii sociale – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.82 – Privitor la:Modificarea art. 2 din Dispozitia primarului nr. 71 din 13 iulie 2021 privind incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 4 ore/zi a domnului NAUM MARIUS – LUCIAN, CNP:, in functia de Manager Proiect – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.81- Privitor la:Încetarea alocației pentru susținerea familiei Doamnei NEFERU ELENA CNP: –Vezi detalii
  Nr.80 – Privitor la:acordare indemnizaţie persoanei cu handicap grav DIACONESCU POLINETA, CNP:, începând cu 01.08.2021 –Vezi detalii
  Nr.79 – Privitor la:constituire comisie pentru casarea mijloacelor fixe care apartin comunei Danicei, judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr.78 – Privitor la:încetare indemnizație de handicap grav al persoanei GIGÎRTU AURELIA, CNP:Vezi detalii
  Nr.77 – Privitor la:incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 2 ore/zi a domnului STOENICA IULIAN GABRIEL, CNP:, in functia de Expert coordonator ocupare – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.75 – Privitor la:incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 4 ore/zi a domnului BANCIU FLORIN MARIUS, CNP:, in functia de Expert selectie si mentinere grup tinta – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.72 – Privitor la:exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de secretar general UAT Danicei, județul Vâlcea, de către domnul Voiman Ionut Narcis, consilier juridic, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei –Vezi detalii
  Nr.71 – Privitor la:: incadrarea cu contract individual de munca cu timp partial 4 ore/zi a domnului NAUM MARIUS – LUCIAN, CNP:, in functia de Manager Proiect – POCU 5.2 –Vezi detalii
  Nr.70 – Privitor la:constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primăriei comunei Danicei și Primăriei comunei Stoilesti, județul Vâlcea –Vezi detalii
  Nr.69 – Privitor la:pentru constituirea comisiei de concurs si de soluționare contestații pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Sef Serviciu in cadrul Serviciului de utilitatii publice al comunei Danicei –Vezi detalii
  Nr.68 – Privitor la:constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de specialitate (contabil) pe durata nedeterminata cu timp parțial – jumătate de norma, grad profesional debutant, nivel de studii-superioare, in cadrul Serviciului de utilității publice al comunei Dănicei –Vezi detalii
  Nr.67 – Privitor la:constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul: CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL COMUNA DANICEI, JUD. VALCEA – Vezi detalii
  Nr.66 – Privitor la: Încetarea alocației pentru susținerea familiei Doamnei ZMARANDOIU MIRONELA CNP:   –Vezi detalii
  Nr.65 – Privitor la:acordare indemnizaţie persoanei cu handicap grav TRANECI IOANA, CNP: , începand cu 01.06.2021 – Vezi detalii
  Nr.64 – Privitor la:constituirea echipei multidisciplinare la nivelul comunei Dănicei, județul Valcea pentru implementarea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil si familie –Vezi detalii
  Nr.63 – Privitor la:delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Dănicei, județul Vâlcea, începând cu data de 29.06.202 – Vezi detalii
  Nr.62 – Privitor la: prelungire Contract Individual de Muncă al doamnei HEGHIU MARIANA, personal contractual, în funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav Heghiu Denis Gabriel, pe o perioada determinata de 24 de luni –Vezi detalii
  Nr.61 – Dispozitie privitor la :modificarea raporturilor de serviciu, prin transfer la cerere, al doamnei HERA Ana Maria, din cadrul U.A.T Dănicei, județul Vâlcea în cadrul U.A.T Vladești, județul Vâlcea, în funcția publică de conducere de Secretar General al comunei –Vezi detalii
  Nr.60 – Dispozitie privitor la :desemnarea unei persoane responsabile cu urmărirea activității de exploatare privind intreținerea lucrărilor de infrastructură de pe raza comunei Dănicei, demarate de ABA OLT – S.G.A. VÂLCEA –Vezi detalii
  Nr. 59 – Dispozitie privitor la: convocarea Consiliului Local Dănicei în ședința Ordinară din 22 IUNIE 2021, orele 8.30 – Vezi detalii
  Nr. 58 – Dispozitie privitor la:constituirea Comisiei de Contestatii pentru concursul de recrutare si selectie experti pentru posturile vacante din echipa organizatiei beneficiare in proiect -in afara organigramei organizatiei-in cadrul proiectului ,,Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei ”,cod SMIS 2014+;140831 –Vezi detalii
  Nr. 57 – Dispozitie privitor la:constituirea Comisiei de Selectie pentru concursul de recrutare si selectie experti pentru posturile vacante din echipa organizatiei beneficiare in proiect-in afara organigramei oraganizatiei-in cadrul proiectului ,,Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei ”,cod SMIS 2014+;140831 –Vezi detalii
  Nr. 56 – Dispozitie privitor la:infiintarea unor posturi in afara organigramei in cadrul structurii responsabile cu implementarea proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile :,,Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei ”,cod SMIS 2014+;140831 – Vezi detalii
  Nr. 55 – Dispozitie privitor la:desemnarea doamnei Becheanu Gheorghita in functia de Agent de inundatii – Vezi detalii
  Nr. 54 – Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Doamnei Badea Elena   – Vezi detalii
  Nr. 53 – Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Doamnei Zamfir Elena Daniela  – Vezi detalii
  Nr. 52– Dispozitie privitor la:nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a comunei Danicei,judetul Valcea,care vor distribui produse rationalizate catre populatie –Vezi detalii
  Nr. 51– Dispozitie privitor la:numirea responsabilului cu evidenta militara –Vezi detalii
  Nr. 50– Dispozitie privitor la:constituirea Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei  Danicei ,judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 49– Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local Danicei in sedinta Ordinara  din 31 Mai  2021,orele 8.30 – Vezi detalii
  Nr. 48 – Dispozitie privitor la:constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul:Refacere si consolidare platforma drum comunal DC 182,km.2+600,punct “Albina “,sat Glodu,comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 47 – Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Becheanu Catalin  – Vezi detalii
  Nr. 46– Dispozitie privitor la:desemnarea temporara a domnului Cernatescu Mihai ,viceprimarul comunei danicei,judetul Valcea persoana responsabila cu efectuarea operatiunilor de incasari si plati din conturile Serviciului de Utilitati Publice al Comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 45– Dispozitie privitor la:prelungire Contract individual de Munca al doamnei Traneci Elena Claudia ,asistent personal pentru minorul cu handicap grav Tarneci Claudiu Gabriel,pe o perioada determinata de 24 de luni –Vezi detalii
  Nr. 44– Dispozitie privitor la:actualizarea componentei Centrului Operativ cu Activitate Temporara al  comunei Danicei,judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 43– Dispozitie privitor la:actualizarea componentei Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 42– Dispozitie privitor la:actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 41– Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local Danicei in sedinta Ordinara  din 16 Aprilie  2021,orele 9.30 – Vezi detalii
  Nr. 40– Dispozitie privitor la: acordare indemnizatie persoanei cu handicap grav TOMESCU DANIELA MARIA,prin reprezentant legal TOMESCU IOANA,incepand cu 01.04.2021 – Vezi detalii

 • Nr. 39– Dispozitie privitor la:modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei domunului Mototc Ion,incepand cu data de 01.03.2021 – Vezi detalii
  Nr. 38– Dispozitie privitor la:acordare indemnizatie persoanei cu handicap grav Gugulici Maria,incepand cu 01.04.2021 – Vezi detalii
  Nr. 37– Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local Danicei in sedinta Ordinara  din 24 Martie 2021,orele 8.30 – Vezi detalii
  Nr. 36– Dispozitie privitor la:modificarea continutului art.1 din Dispozitia nr.6/25.01.2021 – Vezi detalii
  Nr. 35– Dispozitie privitor la:incetarea contractului individual de munca nr.119/08.11.2004,al doamnai Stoica Ioana,bibliotecara in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 34– Dispozitie privitor la:actualizarea si modificarea colectivului pentru combaterea poluarilor accidentale in cadrul Sistemului de alimentare cu apa al comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 33– Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului  Popescu Ionel – Vezi detalii
  Nr. 32– Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local Danicei in sedinta Ordinara  din 25 februarie 2021,orele 10.00 – Vezi detalii
  Nr. 31– Dispozitie privitor la:modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Barbulescu Cristina Mihaela – Vezi detalii
  Nr. 30– Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local Danicei in sedinta extraordinara din 11 februarie 2021,orele 10.30 – Vezi detalii
  Nr. 29– Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Heghiu Mariana – Vezi detalii
  Nr. 28– Dispozitie privitor la:modificarea,completarea si actualizarea fisei de post a domnul Codreanu Marin Ionut,referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 27– Dispozitie privitor la:modificarea,completarea si actualizarea fisei de post a doamnei Tiulete Adriana,referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 26 – Dispozitie privitor la:modificarea,completarea si actualizarea fisei de post a doamnei Triandafil Ilie Elena ,referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 25 – Dispozitie privitor la:modificarea,completarea si actualizarea fisei de post a doamnei Becheanu Gheorghita ,referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 24 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Pana Oana Victoria  ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 23– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Traneci Elena Claudia  ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 22– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul Gulie Marin,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 21– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Triandafil Ilie Elena ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 20 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Mincu Iuliana ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 19 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul Traneci Gheorghe ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 18 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Preoteasa Floarea ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 17– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Pirvulescu Ioana Iuliana ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 16– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Pirneci Elena ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 15 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Olaru Gherghina,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 14 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Macau Maria ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 13– Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul  Ivanescu Dumitru ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 12 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Heghiu Mariana ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 11 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Gulie Constantina ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 10 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Cernatescu Floarea ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 9 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Capaanu Mariana ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 8 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Calin Elena ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 7 – Dispozitie privitor la:stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Barbu Maria ,personal contractual in cadul primariei Danicei,in functia de asistent personal –Vezi detalii
  Nr. 6 – Dispozitie privitor la:majorarea salariului de baza al domnului Calin Constantin Iulian,muncitor-alimentare retea cu apa in comuna Danicei,judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 5 – Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara din 28 ianuarie 2021,orele 10.00 –Vezi detalii
  Nr. 4 – Dispozitie privitor la: desemnarea unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ,care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Udresti –Vezi detalii
  Nr. 3 – Dispozitie privitor la:detasarea domnului Calin Constantin Iulian,muncitor necalificat-alimentare retea apa potabila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,in cadrul Serviciului de utilitati publice Danicei,in functia de sef serviciu – Vezi detalii
  Nr. 2 – Dispozitie privitor la:incetare indemnizatie de handicap grav al persoanei Becheanu Ion – Vezi detalii
  Nr. 1 – Dispozitie privitor la:delegarea atributiilor de ofiter de stare civila ale primarului comunei Danicei -judetul Valcea catre consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,domnul Voiman Ionut-Narcis – Vezi detalii

Arhiva Dispozitii primar anul 2020 – Vezi detalii