Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 34/29.07.2022 H.C.L. privind: trecerea din domeniul privat al comunei Danicei în domeniul public al comunei Danicei a unui bun imobil inscris in CF 36002 in suprafata de 131 mp – Vezi detalii
  Nr. 33/29.07.2022 H.C.L. privind: necesitatea si oprtunitatea achizitiei unui sistem de pompare de rezerva pentru statia de pompe din satul Launele de Jos – Vezi detalii
  Nr. 32/29.07.2022 H.C.L. privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 31/29.07.2022 H.C.L. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Construire sediu Primărie, în comuna Dănicei, județul Vâlcea” – Vezi detalii
  Nr. 30/29.07.2022 H.C.L. privind: rectificarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025 /Rectificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 29/29.07.2022 H.C.L. privind: aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 28797.20 lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantatie integral din venituri propria existent in soldul contului 82 E disponibil din venituri propria ale institutiilor publice subordinate – Vezi detalii
  Nr. 28/29.07.2022 H.C.L. privind: alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie si august 2022 – Vezi detalii
  Nr. 27/25.05.2022 H.C.L. privind: necesitatea si oportunitatea „Construire pod pietonal peste paraul Trepteanca satul Udresti, punct La Onicel comuna Danicei – Judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 26/25.05.2022 H.C.L. privind: necesitatea si oportunitatea „Construire pod pietonal peste paraul Lungotu satul Ciresu, punct Lungotu comuna Danicei – Judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 25/25.05.2022 H.C.L. privind: rectificarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025 / Rectificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 24/29.04.2022 H.C.L. privind: stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023 – Vezi detalii
  Nr. 23/29.04.2022 H.C.L. privind: aprobarea prețului la apa potabilă, transportată și distribuită în comuna Danicei pentru Serviciul de Utilitati Publice al comunei Danicei, Judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 22/15.04.2022 H.C.L. privind: aprobarea actualizării și modificării Organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Dănicei, județul Vâlcea, pentru anul 2022 – Vezi detalii
  Nr. 21/15.04.2022 H.C.L. privind: aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea” – Vezi detalii
  Nr. 20/15.04.2022 H.C.L. privind: aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT comuna Nicolae Balcescu, UAT comuna Danicei si UAT comuna Milcoiu in vederea depunerii spre finantare a proiectului “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Vâlcea” – Vezi detalii
  Nr. 19/15.04.2022 H.C.L. privind: alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie si mai 2022 – Vezi detalii
  Nr. 18/28.02.2022 H.C.L. privind: emiterea Avizului Consiliului local al Comunei Dănicei, in vederea aprobării  P.U.G. și Regulament local de urbanism comuna Dănicei, Județul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 17/28.02.2022 H.C.L. privind: alocarea de fonduri bănești unor unități de cult religios din comuna Danicei, în sumă totală de 30.000 lei, necesare pentru construcții, modernizare, reparații, şi finalizarea lucrărilor începute la lăcașurile de cult, în anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 16/28.02.2022 H.C.L. privind: aprobarea utilizării integrala a excedentului bugetului local pe sursa G in suma de 27.760,70 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de funcționare pe anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 15/28.02.2022 H.C.L. privind: Aprobarea contului de execuție a bugetelor locale pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 14/28.02.2022 H.C.L. privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 – 2025;Rectificarea bugetului Serviciului de Utilitati Publice pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 – 2025;Rectificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 13/28.02.2022 H.C.L. privind: aprobarea devizului general, indicatorilor tehnico-economici si finanțarea din bugetul local al proiectului aferent investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in satul Ciresul, comuna Dănicei, județul Vâlcea”-Vezi detalii
  Nr. 12/11.02.2022 H.C.L. privind: modificarea HCL NR. 38 / 2021 cu privire la aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul de investitii „Modernizare drumuri locale in comuna Danicei, Judetul Valcea”-Vezi detalii
  Nr. 11/10.02.2022 H.C.L. privind: alegerea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al comunei Danicei, judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 10/10.02.2022 H.C.L. privind: utilizarea sumei de 2399000 lei din Excedentul bugetului local, in valoare totala 2480474,35 lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 9/10.02.2022 H.C.L. privind: Aprobarea bugetului pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025;Aprobarea bugetului institutiilor autofinanţate pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022 – 2024;Aprobarea listei obiectivelor de investitii si a fondului salariilor de baza pentru anul 2022 –Vezi detalii
  Nr. 8/10.02.2022 H.C.L. privind: instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, stabilire si incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Danicei – judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 7/10.02.2022 H.C.L. privind: aprobarea delegarii serviciului de salubrizare catre SC BRAI – CATA SRL SUCURSALA RM. VALCEA –Vezi detalii
  Nr. 6/10.02.2022 H.C.L. privind: privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 35949 UAT Danicei, proprietatea Comunei Danicei –Vezi detalii
  Nr. 5/10.02.2022 H.C.L. privind: validarea dispozitiei nr. 136 din 21 decembrie 2021 a primarului comunei Danicei privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT Danicei – judetul Valcea pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 4/10.02.2022 H.C.L. privind: necesitatea si oportunitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă potabilă in satul Ciresul, comuna Dănicei, județul Vâlcea –Vezi detalii
  Nr. 3/10.02.2022 H.C.L. privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Danicei, Judetul Valcea –Vezi detalii
  Nr. 2/10.02.2022 H.C.L. privind: aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Danicei, judetul Valcea pentru anul scolar 2022-2023 –Vezi detalii
  Nr. 1/10.02.2022 H.C.L. privind: aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistenta și/sau de reprezentare a UAT Dănicei pentru anul 2022 –Vezi detalii

 • Nr. 33/27.08.2021 H.C.L. privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Danicei, Judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 32/11.08.2021 H.C.L. privind aprobarea delegarii serviciului de salubrizare catre SC BRAI – CATA SRL SUCURSALA RM. VALCEA –Vezi detalii
  Nr. 31/11.08.2021 H.C.L. privind Aprobarea executiei Bugetului propriu al comunei Danicei si a Bugetului Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 –Vezi detalii
  Nr. 30/11.08.2021 H.C.L. privind aprobare necesitate și oportunitatea “Reparatii capitale infrastructura pod auto peste paraul Launele in satul Ciresu – la Scoala, comuna Danicei – Judetul Valcea” –Vezi detalii
  Nr. 29/11.08.2021 H.C.L. privind stabilirea salariilor de bază la gradatia 0 pentru functiile prevazute in organigrama Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 28/11.08.2021 H.C.L. privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “Modernizare sistem iluminat public in Comuna Danicei, judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 27/22.06.2021 H.C.L. privind :Rectificarea bugetului local pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; Rectificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 26/31.05.2021 H.C.L. privind aprobare necesitate si oportunitate reparare si modernizare a santului aferent sediului Primariei comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 25/31.05.2021 H.C.L. privind aprobare necesitate si oportunitate pentru amenajarea partiala si intretinerea spatiului aferent sediului Primariei comunei Danicei,judetul Valcea si Centrului Social – Vezi detalii
  Nr. 24/31.05.2021 H.C.L. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Danicei ,judetul Valcea ,pentru perioada 2021 – 2027 – Vezi detalii
  Nr. 23/31.05.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 22/31.05.2021 H.C.L. privind infiintarea postului de inspector de specialitate (contabil)pe durata nedeterminata,personal contractual cu timp partial – jumatate de norma,grad profesional,nivel de studii superioare,in cadrul Serviciului de Utilitati publice Danicei;Actualizarea Organigramei si Statului de functii al Serviciului de Utilitati publice Danicei –Vezi detalii
  Nr. 21/31.05.2021 H.C.L. privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei danicei a unor mijloace fixe in vederea scoaterii din functiune – Vezi detalii
  Nr. 20/31.05.2021 H.C.L. privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024;Rectificarea  listei obiectivelor de investitii pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 19/31.05.2021 H.C.L. privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile :mai ,iunie si iulie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 18/16.04.2021 H.C.L. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 – Vezi detalii
  Nr. 17/16.04.2021 H.C.L. privind aprobarea necesitatii si oportunitatii intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii,,Construire si dotare Scoala Gimnaziala ,sat Baleni,in comuna Danicei ,judetul Valcea ” – Vezi detalii
  Nr. 16/16.04.2021 H.C.L. privind aprobarea procedurii de recrutare ,salarizare ,stabilire program si mod de lucru a personalului ce urmeaza sa participe la implementarea proiectului ,,Viitor European pentru comunitatea din Danicei” finantat din fonduri europene ,nerambursabile –Vezi detalii
  Nr. 15/16.04.2021 H.C.L. privind utilizarea sumei de 600.000lei din Excedentul bugetului local ,in suma totala de 2 247 289.10lei,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare –Vezi detalii
  Nr. 14/16.04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului propriu pentru anul 2021 si al estimarilor pentru anii 2022-2024;Aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ;Aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor autofinantate pe  anul 2021 si al estimarilor pentru anii 2022-2024;Aprobarea fondului salariilor de baza pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 13/24.03.2021 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici la obiectivul de investitie:,,Construire sediu Primarie,in comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 12/24.03.2021 H.C.L. privind aprobarea proiectului ,,Infiintare sistem inteligent de gaze naturale in comunele Micoiu,Nicolae Balcescu si Danicei,judetul Valcea ,a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat –Vezi detalii
  Nr. 11/24.03.2021 H.C.L. privind aprobarea actualizarii si modificarii Organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 6/11.02.2021 H.C.L. privind instrumentarea proiectului ,,Viitor european pentru comunitatea din comuna Danicei” – Vezi detalii
  Nr. 5/11.02.2021 H.C.L. privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele aflate in dotarea UAT DANICEI si pentru cel al Serviciului de Utilitati publice al comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 4/11.02.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile :februarie ,martie si aprilie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 3/28.01.2021 H.C.L. privind aprobarea retelei de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei danicei,judetul Valcea pentru anul scolar 2021 – 2022 – Vezi detalii
  Nr. 2/28.01.2021 H.C.L. privind utilizarea sumei de 12000mii lei din Excedentul bugetului activitatilor autofinantate in suma totala de 40794,43 lei ,pentru efectuarea de cheltuieli aferente sectiunii de functionare – Vezi detalii
  Nr. 1/28.01.2021 H.C.L. privind utilizarea sumei de 1 551 000lei din Excedentul bugetului local,in suma totala de 2 247 289.10lei,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare –  Vezi detalii

 • Nr. 19/22.12.2020 H.C.L. privind scoaterea din evidentele fiscale si trecerea intr o evidenta separata a impozitelor datorate de debitorii decedati – Vezi detalii
  Nr. 18/22.12.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;Actualizarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 17/14.12.2020 H.C.L. privind modificarea salariului de baza la gradatia 0,a postului de sef serviciu al Serviciului de Utilitati publice Danicei – Vezi detalii
  Nr. 16/14.12.2020 H.C.L. privind aprobarea inaintarii spre finantare a propunerii de proiect <Viitor European pentru comunitatea din comuna Danicei,judetul Valcea >-Vezi detalii
  Nr. 15/14.12.2020 H.C.L. privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Danicei ,judetul Valcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei – Vezi detalii
  Nr. 14/14.12.2020 H.C.L. privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii <Centru medical in comuna Danicei,judetul Valcea > Vezi detalii
  Nr. 13/14.12.2020 H.C.L. privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitii <Amenajare locuri de joaca in comuna Danicei,judetul Valcea >Vezi detalii
  Nr. 12/14.12.2020 H.C.L. privind aprobarea acordului cadru de colaborare si a contractului in vederea colectarii deseurilor reciclabile din comuna Danicei.judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 11/14.12.2020 H.C.L. privind aprobarea documentatiei in vederea atribuirii contractului de colectare deseuri menajere in comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 10/14.12.2020 H.C.L. privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 09/14.12.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 07/12.11.2020 H.C.L. privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Danicei pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Udresti pentru anul scoalr 2020-2021 – Vezi detalii
  Nr. 06/12.11.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;Actualizarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 05/12.11.2020 H.C.L. privind validarea dispozitiilor Primarului Comunei Danicei nr.107 /22.09.2020 si nr.110/05.10.2020 privind aprobarea majorarii bugetului local cu suma de 183.71 mii lei –Vezi detalii
  Nr. 04/12.11.2020 H.C.L. privind alegerea viceprimarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 03/12.11.2020 H.C.L. privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Danicei in mandatul 2020 – 2024 – Vezi detalii
  Nr. 02/12.11.2020 H.C.L. privind privind constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 01/12.11.2020 H.C.L. privind privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: noiembrie 2020,decembrie 2020 si ianuarie 2021 – Vezi detalii
  Nr. 28/18.09.2020 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici la obiectivele de investitii:Refacere platforma drum Dealul-Simburului,sat Ciresu,comuna Danicei,judetul Valcea ;Refacere si consolidare drum satesc Cotul Bisericii,sat Ceretu,comuna Danicei,judetul Valcea ;Refacere si consolidare Platforma Drum comunal DC182,km2+600,pct.”Albina”,sat Glodu,comuna Danicei,judetul Valcea;Refacere punte pietonala peste paraul Trepteanca,in punctul ”la Nitescu”,sat Linia Vale,comuna Danicei,judetul Valcea;”Extindere Alimentare cu apa in comuna Danicei,judetul Valcea ” – Vezi detalii
  Nr. 27/18.09.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 26/07.09.2020 H.C.L. privind stabilirea locurilor speciale de colectare a deseurilor reciclabile (carton,plastic si metal )in comuna Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 25/07.09.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020,Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de utilitati publice al Comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 24/07.09.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunil :septembrie ,octombriesi noiembrie  2020 – Vezi detalii
  Nr. 23/23.07.2020 H.C.L.privitor la necesitatea si oportunitatea intocmirii proiectului ,,Asfaltare drumuri de interes local in comuna Danicei,judetul Valcea ” – Vezi detalii
  Nr. 22/23.07.2020 H.C.L. privior la rectificarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 21/23.07.2020 H.C.L. privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand din colectare,transfer si sortare a deseurilor municipale in judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 20/23.07.2020 H.C.L. privitor la incetarea mandatelor de consilier local ale domnilor Popescu  Gheorghe si Macau Gheorghe din cadul Consiliului local Danicei – Vezi detalii
  Nr. 19/06.05.2020 H.C.L. privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 18/06.05.2020 H.C.L. privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale ,Administratiei PublicE si Fondurilor Europene prin C.N.I. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii : ,,CONSTRUIRE SEDIU DE PRIMARIE IN COMUNA DANICEI, JUDETUL VALCEA ” – Vezi detalii
  Nr. 17/06.05.2020 H.C.L. privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a  deseurilor din judetul Valcea si administrarea si operarea statiilor de sortare Raureni si Brezoi – Vezi detalii
  Nr. 16/06.05.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunil :mai,iunie si iulie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 15/ 19.03.2020 H.C.L. privitor la utilizarea sumei de 15.000 de lei din excedentul bugetului local pentru finantarea obiectivului de investitii,,Infiintare sistem de distributie de gaze naturale in Comuna Nicolae Balcescu,Comuna Milcoiu si Comuna Danicei ,toate din judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 14/ 19.03.2020 H.C.L. privind aprobarea regulamentului si organizarea Serviciului de utilitati publice al Comunei danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 13/ 19.03.2020 H.C.L. cu privire la aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 595 m.p. amplasat in comuna Golesti,satul Aldesti,str.Aninilor ,nr.20,judetul valcea,nr.cadastral 36687,intravilan si aprobarea pretului de cumparare – Vezi detalii
  Nr. 12/ 16.03.2020 H.C.L. privind actualizarea Statutului comunei  Danicei – Vezi detalii
  Nr. 11/16.03.2020 H.C.L. cu privire la incheierea acordului pentru initierea si realizarea obiectivului ,,Infiintarea sistem distributie de gaze naturale in Comunele Golesti,Milcoiu,Nicolae Balcescu si danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 10 / 25.02.2020 H.C.L. privind aprobare extindere retea de alimentare cu apa potabila in satele udresti si Dobresti,comuna Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 09 / 25.02.2020 H.C.L. cu privire la adoptarea acordului pentru initierea si realizarea obiectivului ,,Infiintarea sistem distributie de gaze naturale in Comunele Golesti,Milcoiu,Nicolae Balcescu si Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 08 / 25.02.2020 H.C.L. privind aprobarea contului de executie locale pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 07 / 25.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului propriu pentru anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023;aprobarea bugetului activitatilor autofinantate  pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023;aprobarea listei obiectivelor de investitiei si a fondului salariilor de baza pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 06 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii, completarii si actualizarii  Nomenclatorului Stradal al comunei Danicei, aprobat prin H.C.L. nr.48/16.11.2017 – Vezi detalii
  Nr. 05 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Danicei, judetul Valcea pentru anul scolar 2020-2021 – Vezi detalii
  Nr. 04 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare a U.A.T. Danicei pentru perioada Ianuarie – Mai 2020 – Vezi detalii
  Nr. 03 / 31.01.2020 H.C.L. privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului activitatilor autofinantate, pentru acoperirea golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare – Vezi detalii
  Nr. 02 / 31.01.2020 H.C.L. privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 01 / 31.01.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: ianuarie, februarie si martie 2020 – Vezi detalii

 • Nr. 49/ 23.12.2019 H.C.L privitor la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 48/ 23.12.2019 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 47/ 28.11.2019 H.C.L privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie:”Construire Centru Social ,comuna Danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 46/ 31.10.2019 H.C.L privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie:”Amenajare spatiu de agrement -Targ saptamanal ,sat Dealu Launele,comuna danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 45/ 31.10.2019 H.C.L privind instituirea unor facilitati fiscale si modalitatea de acordare a acestor facilitati – Vezi detalii
  Nr. 44/ 31.10.2019 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 43/ 31.10.2019 H.C.L privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii:”Refacere pod peste paraul Trepteanca,situat pe drumul comunal DC181A,sat Dobresti ,pct.<La Preda>si “Refacere podet pe drumul de interes local Urzica ,km 1+200,sat Dealul Scheiului” – Vezi detalii
  Nr. 42/ 31.10.2019 H.C.L privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile:octombrie,noiembrie si decembrie 2019 – Vezi detalii
  Nr. 41/ 30.09.2019 H.C.L privitor desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant din Comuna Danicei pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Nr. 40/ 30.09.2019 H.C.L privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Danicei pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Udresti pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Nr. 39/ 29.08.2019 H.C.L privitor  la rectificarea bugetului local si a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 38/ 29.08.2019 H.C.L privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren situat in satul Dealu Launele,punctul “Dealu Launele”,din comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 37/ 29.08.2019 H.C.L privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren situat in satul Badeni,punctul”Bloc-Sediu Administrativ”,din comuna Danicei,Judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 36/ 31.07.2019 H.C.L privind aprobarea solicitarii de garantie din partea Fondului de garantare si Valoarea comisionului in vederea acordarii Scrisorii de garantie pentru proiectul”CENTRU SOCIAL COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 35/ 31.07.2019 H.C.L privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul ,,CENTRU SOCIAL COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 34/ 31.07.2019 H.C.L privind aprobarea contributiei Comunei Danicei pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R. – Vezi detalii
  Nr. 33/ 31.07.2019 H.C.L privind  insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern – Vezi detalii
  Nr. 32/ 31.07.2019 H.C.L privind aderarea comunei Danicei,judetul Valcea la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania – Vezi detalii
  Nr. 31/ 10.07.2019 H.C.L privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare prin rectificare bugetara locala –Vezi detalii
  Nr. 30/ 10.07.2019 H.C.L privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.”S.A.,a amplasamentului terenului necesar si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii <Construire camin cultural sat Badeni,pct.,,Bloc-Sediu adm.”,comuna Danicei ,judetul Valcea> – Vezi detalii
  Nr. 29/ 10.07.2019 H.C.L privind aprobarea indicatorilor documentatiei tehnico-economice prin investitia:,,Construire camin cultural sat Badeni,pct.,,Bloc-Sediu adm.”,comuna Danicei ,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 28/ 10.07.2019 H.C.L privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile:iulie,august si septembrie 2019 – Vezi detalii
  Nr. 27/ 28.06.2019 H.C.L privind modificarea organigramei si a Statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Danicei,prin desfiintarea postului de consilier juridic al Consiliului Local si infiintarea unui post de sofer microbuz scolar – Vezi detalii
  Nr. 26/ 28.06.2019 H.C.L privind rectificarea Bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 25/ 28.06.2019 H.C.L privind aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru operatorul de salubritate si al Regulamentului Serviciului de Salubrizare al comunei Danicei,in vederea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare – Vezi detalii
  Nr. 24/ 28.06.2019 H.C.L privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Danicei,in vederea casarii si valorificarii – Vezi detalii
  Nr. 23/ 28.06.2019 H.C.L privind insusirea modelului-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern – Vezi detalii
  Nr. 22/ 29.05.2019 H.C.L privind aprobarea tarifelor de inchiriere/concesionare pentru terenurile care apartin domeniului public si privat al comunei Danicei,ca pret de pornire in cazul licitatiilor publice – Vezi detalii
  Nr. 21/ 29.05.2019 H.C.L privind actualizarea planului de Analiza si Acperire a Riscurilor al comunei Danicei  – Vezi detalii
  Nr. 20/ 29.05.2019 H.C.L privind scaderea din evidenta contabila a unor proiecte care nu mai sunt de actualitate – Vezi detalii
  Nr. 19/ 29.05.2019 H.C.L privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 18/ 29.05.2019 H.C.L privind aprobarea contului de executie a bugetelor locale pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 17/ 18.04.2019 H.C.L privind aprobarea bugetului propriu pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022;aprobarea bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022;aprobarea listei obiectivelor de investitii si a fondului salariilor de baza pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 16/ 18.04.2019 H.C.L privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: aprilie, mai si iunie 2019 – Vezi detalii
  Nr. 15/ 29.03.2019 H.C.L privitor la insusirea Raportului anual al primarului Comunei Danicei privind gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ -teritoriale pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 14/ 11.03.2019 H.C.L privitor la aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei danicei pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 13/ 11.03.2019 H.C.L privitor la actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Canalizare si epurare ape menajere ,comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 12/ 11.03.2019 H.C.L privitor la aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Infiintare retea de alimentare si distributie gaze naturale in comuna Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 11/ 11.03.2019 H.C.L privitor la schimbarea destinatiei unor imobile apartinanad domeniului public al comunei Danicei,din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinatie – Vezi detalii
  Nr. 10/ 27.02.2019 H.C.L privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ,precum si de aprobare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drum comunal DC 181 ,km 0+000-km5+000-sat DOBRESTI,comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 09/ 27.02.2019 H.C.L privitor la modificarea HCL nr.3/30.01.2019,in sensul eliminarii continutului art.2 din cuprinsul acesteia – Vezi detalii
  Nr. 08/ 27.02.2019 H.C.L privitor la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta ,de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ-Teritoriale Danicei pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 07/ 30.01.2019 H.C.L privitor la aprobarea tarifelor de salubritate aplicabile din 1 ianuarie 2019 – Vezi detalii
  Nr. 06/ 30.01.2019 H.C.L privitor la actualizarea Anexei 1 a HCL nr.6/08.01.2018,privitor la statul de functii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 05/ 30.01.2019 H.C.L privitor la actualizarea   functionarilor publici , personalul contractual si a indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali in anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 04/ 30.01.2019 H.C.L privitor la modificarea Anexei 1 a HCL nr.48/18.12.2018 – Vezi detalii
  Nr. 03/ 30.01.2019 H.C.L privitor la insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Danicei,judetul Valacea – Vezi detalii
  Nr. 02/ 30.01.2019 H.C.L privind aprobarea retelei scolare de invatamanat preuniversitar de stat de pe raza comunei Danicei,judetul Valcea pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Nr. 01/ 30.01.2019 H.C.L privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: ianuarie, februarie si martie 2019 – Vezi detalii

 • Nr. 48/ 18.12.2018 H.C.L  privitor la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 47/ 18.12.2018 H.C.L  privitor la  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 46/ 29.11.2018 H.C.L  privitor la modificarea HCL nr.3 din 08.01.2018 in sensul maririi salariului de baza la pozitia postului de conducere de Secretar – Vezi detalii
  Nr. 45/ 29.11.2018 H.C.L  privitor la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 44/ 29.11.2018 H.C.L  privitor la transformarea gradului profesional a postului de consilier juridic grad profesional ,,debutant”in postul de consilier juridic grad profesional ,,asistent”,in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Danicei,pentru functionarul public care a absolvit perioada de stagiu si a obtinut rezultat corespunzator la evaluare – Vezi detalii
  Nr. 43/ 29.11.2018 H.C.L  privitor la aprobarea executiei Bugetului propriu al comunei Danicei si a Bugetului activitatilor finantate din venituri proprii pe perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2018 – Vezi detalii
  Nr. 42/ 31.10.2018 H.C.L  privitor la necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui pachet de servicii privind implementarea :a)unui sistem de supraveghere video la scoala Launele de Jos;b)sistem de alarma la efractie la Scoala Launele de Jos ;c)sistem de supraveghere TVCI cu 6 camere video la Scoala Gimnaziala Udresti;d)sistem de alarma cu efractie cu 22 de detectori PIR(detector pasiv infrarosu)la Scoala Gimnaziala Udresti – Vezi detalii
  Nr. 41/ 31.10.2018 H.C.L  privitor la necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii”Proiectare si executie amenajare <Cupa Ciresarii>” – Vezi detalii
  Nr. 40/ 31.10.2018 H.C.L  privitor la necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii”Proiectare si executie copertina scene de evenimente recreative ,sat Ceretu” – Vezi detalii
  Nr. 39/ 31.10.2018 H.C.L  privitor la utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 38/ 31.10.2018 H.C.L  privind alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 37/ 28.09.2018 H.C.L  privitor la desemnarea  reprezentantului  Consiliului Local pentru a face parte din  Consiliul de Administratie al  Scolii Gimnaziale Udresti pentru anul scolar 2018-2019 – Vezi detalii
  Nr. 36/ 28.09.2018 H.C.L  privitor la aprobarea peivind rectificarea bugetului local al comunei Danicei pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 35/ 28.09.2018 H.C.L  privitor la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 32/ 20.07.2018 H.C.L  privitor la aprobarea utilizarii unor sume din Excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor la obiectivul  ,,Construire si amenajare spatii pentru activitatea targ saptamanal in satul Dealu Launele,comuna Danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 31/ 20.07.2018 H.C.L  privitor la aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Construire si amenajare spatii pentru activitatea targ saptamanal in satul Dealu Launele,comuna Danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 30/ 20.07.2018 H.C.L  privitor la aprobarea implementarii proiectului ,,CENTRU SOCIAL,COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 29/ 20.07.2018 H.C.L  privitor la modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Danicei nr.11 din 26.08.1999 ,astfel cum a fost modificata si completata prin hotararea nr.8 din 12 aprilie 2006.hotararea nr.16 din 15 aprilie 2010,hotararea nr .17 din 29 martie 2011 si hotararea nr.30 din  7 aprilie 2017 privind insusirea domeniului public alcomunei danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 28/ 20.07.2018 H.C.L  privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 27/ 29.06.2018 H.C.L  privitor la  aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Danicei actualizat pe anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 26/ 29.06.2018 H.C.L  privitor la  aprobarea utilizarii unor sume din Excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 25/ 29.06.2018 H.C.L  privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 24/ 29.06.2018 H.C.L  privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Danicei pe anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 23/ 29.05.2018 H.C.L  privind aprobarea transmiterii in administrarea Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Udresti, comuna Danicei,judetul Valcea ,a terenului si cladirilor in care isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaziala  Udresti,Gradinita cu program normal Udresti,Scoala primara Launele de Jos si Gradinita cu program normal Launele de Jos aflate in proprietatea publica a comunei Danicei – Vezi detalii
  Nr. 22/ 22.04.2018 H.C.L  privind mandatarea reprezentantului comunei Danicei ,judetul Valcea pentru semnarea in fata notarului public,actul de dezmembrare a imobilului teren in suprafata de 8500 mp teren de domeniu public al comunei Danicei,punctul ,,Bloc -Sediu administrativ”,in 4 loturi – Vezi detalii
  Nr. 21/ 19.04.2018 H.C.L  privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 20/ 19.04.2018 H.C.L  privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 19/ 30.03.2018 H.C.L  privitor la aprobarea Raportului primarului comunei Danicei,referitor la situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrative-teritoriale la data de 31 decembrie 2017 –Vezi detalii
  Nr. 18/ 30.03.2018 H.C.L  privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de invaliditate ,incadrati la data de 1 ianuarie 2018 si a persoanelor cu handicap grav, care primesc indemnizatie lunara – Vezi detalii
  Nr. 17 / 30.03.2018 H.C.L  privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale,Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii:,,INFIINTARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA ” – Vezi detalii
  Nr. 16 / 30.03.2018 H.C.L  privitor la inregistrarea primariei comunei Danicei,judetul Valcea in Sistemul National Electronic de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactii on-line – Vezi detalii
  Nr. 15 / 26.02.2018 H.C.L  privitor la aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea si din serviciile publice din subordinea consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 14 / 26.02.2018 H.C.L  privitor la aprobarea utilizarii unor sume din Excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 13 / 26.02.2018 H.C.L  privitor la aprobarea bugetului local al comunei Danicei pe anul 2018 si a estimarii pentru anii 2019-2021,fondul salariilor de baza ,lista obiectivelor de investitii si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2018 si a estimarii pentru anii 2019-2021 – Vezi detalii
  Nr. 12 / 25.01.2018 H.C.L  privitor la revocarea hotararilor consiliului local al comunei Danicei nr.3 din 8 ianuarie 2018 referitoare la aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea si din serviciile publice din subordinei consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 11 / 25.01.2018 H.C.L  privitor la stabilirea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Local al comunei Danicei si serviciului public Alimentare cu apa – Vezi detalii
  Nr. 10 / 25.01.2018 H.C.L  privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici Reactualizati pentru obiectivul de investitii ,,CANALIZARE SI EPURARE  APE MENAJERE IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 9 / 25.01.2018 H.C.L  privitor la  aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta ,de asistenta si/sau de reprezentare juridica externa pentru administratia publica locala Danicei in situatii temeinic justificate in care aceste activitati nu se pot asigura de catre personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului – Vezi detalii
  Nr. 8 / 25.01.2018 H.C.L  privind mandatarea reprezentantului comunei Danicei,judetul Valcea pentru semnarea ,in fata notarului public,actului de dezmembrare a imobilului teren in suprafata de 12.000 m.p.teren de domeniu public al comunei Danicei ,,punctul Badeni-sediul administrativ” – Vezi detalii
  Nr. 07 / 08.01.2018 H.C.L  privitor la aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor ,gheturilor si poluarilor accidentale pe cursurile de apa,al Comitetului local pentru Situatii de Urgenta Danicei – Vezi detalii
  Nr. 06 / 08.01.2018 H.C.L  privitor la  aprobarea  statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei modificate ca urmare a ocuparii postului vacant de consilier juridic – Vezi detalii
  Nr. 05 / 08.01.2018 H.C.L  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Danicei pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 04 / 08.01.2018 H.C.L  privind aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Danicei,judetul Valcea pentru anul scolar 2018-2019 – Vezi detalii
  Nr. 03 / 08.01.2018 H.C.L  privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea si din serviciile publice din subordinea consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 02 / 08.01.2018 H.C.L  privitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Danicei ,judetul Valcea din anul 2017 a deficitului sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 01 / 08.01.2018 H.C.L  privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii

 • Nr. 052 / 04.12.2017 H.C.L  privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 051 / 16.11.2017 H.C.L privitor la mandatarea reprezentatului comunei Danicei ,judetul Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,APA VALCEA”,sa aprobe primirea de noi membrii in Asociatie,retragererea unui membru ,precum si modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei si sa semneze Actele Aditionale la acestea – Vezi detalii
  Nr. 050 / 16.11.2017 H.C.L privitor la asocierea comunei Danicei,judetul Valcea cu comuna Simburesti,judetul Olt in vederea utilizarii statiei de epurare a apei menajere a comunei Simburesti,judetul Olt si a sistemului de transport a apei menajere pe a lungime de 1645,65m de catre comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 049 / 16.11.2017 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 048 / 16.11.2017 H.C.L privitor la aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 047 / 02.10.2017 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 046 / 02.10.2017 H.C.L privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 045 / 15.09.2017 H.C.L privitor la desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Danicei pentru a face parte din  Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul  Scolii gimnaziale Udresti,comuna Danicei – Vezi detalii
  Nr. 044 / 15.09.2017 H.C.L privitor la desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Danicei in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Udresti – Vezi detalii
  Nr. 043 / 15.09.2017 H.C.L privitor la  aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Danicei pe anul 2016 – Vezi detalii
  Nr. 042 / 31.08.2017 H.C.L privitor la aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Nr. 041 / 28.07.2017 H.C.L privind stabilirea  procentului indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte din indemnizatia lunara a primarului – Vezi detalii
  Nr. 040 / 28.07.2017 H.C.L privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea si din serviciile publice din subordinea consiliului local – Vezi detalii
  Nr. 039 / 28.07.2017 H.C.L privitor la modificarea si completarea hotararii nr.15 din 13 septembrie 2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 038 / 28.07.2017 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 037 / 28.07.2017 H.C.L privind aprobarea modificarii statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 036 / 28.07.2017 H.C.L privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 035 / 19.06.2017 H.C.L privitor la rectificarea bugetului local al comunei Danicei pentru anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 034 / 19.05.2017 H.C.L privitor la aprobarea utilizarii unor sume din Excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Nr. 033 / 19.05.2017 H.C.L privitor la modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Danicei nr.11 din 26.08.1999,astfel cum a fost modificata si completata prin hotararea nr.8 din 12 aprilie 2006, hotararea nr.16 din 15 aprilie 2010,hotararea nr.17 din 29 martie 2011 si hotararea nr.30 din 07 aprilie 2017 privind insusirea domeniului public al comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 032 / 19.05.2017 H.C.L.privitor la aprobarea executarii  studiului de fezabiliatte pentru realizarea obiectivului de investitii,,Canalizare si epurare ape menajere in comuna Danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 031 / 19.05.2017 H.C.L.privitor la aprobarea executarii  studiului de fezabiliatte pentru realizarea obiectivului de investitii,,Modernizare drumuri locale in comuna Danicei,judetul Valcea” – Vezi detalii
  Nr. 030 / 07.04.2017 H.C.L.privitor la modificarea si completarea hotararii consiliului local al comunei Danicei nr.11 din 26.08.1999,astfel cum a fost modificata si completata prin hotararea nr.8 din 12 aprilie 2006,hotararea nr.16 din 15 aprilie 2010 si hotararea nr.17 din 29 martie 2011 privind insusirea domeniului public al comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 029 / 07.04.2017 H.C.L.privitor aprobarea bugetului local al comunei Danicei pe anul 2017 si a estimarii pentru anii 2018-2020,fondul salariilor de baza ,lista obiectivelor de investitii si bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2017 si a estimarii pentru anii 2018-2020 – Vezi detalii
  Nr. 028 / 07.04.2017 H.C.L.privitor la aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de invaliditate incadrati la data de 1 ianuarie 2017 –Vezi detalii
  Nr. 027 / 07.04.2017 H.C.L.privitor la alegerea presedintelui de sedinta – Vezi detalii
  Nr. 026 / 16.03.2017 H.C.L.privitor la aprobarea Raportului primarului comunei Danicei referitor la situatia bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ -teritoriale la data de 31 decembrie 2016 – Vezi detalii
  Nr. 025 / 16.03.2017 H.C.L. privitor la  aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Danicei actualizat pe anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 024 / 16.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarii aferent obiectivului de investitii ,,REABILITARE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE O DISTANTA DE 2,41 KM IN SATUL URDESTI,COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 023 / 02.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL PRIN METODE ALTERNATIVE IN COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA “,precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia – Vezi detalii
  Nr. 022 / 02.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,CANALIZARE SI EPURARE  APE MENAJERE IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 021 / 02.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA DANICEL ,JUDETUL VALCEA” – Vezi detalii
  Nr. 020 / 02.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA”,precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia – Vezi detalii
  Nr. 019 / 02.03.2017 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA ,precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia – Vezi detalii
  Nr. 018 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii INFIINTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA si intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE – Vezi detalii
  Nr. 017 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii ,,CANALIZARE SI EPURARE A APEI MENAJERE IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA si intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE” – Vezi detalii
  Nr. 016 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii CONSOLIDAREA ZONELOR SUPUSE ALUNECARILOR IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA si intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE – Vezi detalii
  Nr. 015 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea implementarii obiectului de investitii ”CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA DANICEL ,JUDETUL VALCEA si intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE” – Vezi detalii
  Nr. 014 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea obiectivului de investitii ,,LUCRARI DE REABILITARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA si intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE” – Vezi detalii
  Nr. 013 / 26.02.2017 H.C.L. privind aprobarea implementarii obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA DANICEI ,JUDETUL VALCEA,COMUNA DANICEI si  intocmirea STUDIULUI DE FEZABILITATE” – Vezi detalii
  Nr. 012 / 08.02.2017 H.C.L. privitor la aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta ,de asistenta si/sau de reprezentare juridica externa pentru administratia publica locala Danicei in situatii temeinic justificate in care aceste activitati nu se pot asigura de catre personalul angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului – Vezi detalii
  Nr. 011 / 08.02.2017 H.C.L. privitor la completarea Strategiei de dezvoltare a localitatii pentru perioada 2014-2020 – Vezi detalii
  Nr. 010 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiilor ,compusa din valoarea lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la data de 31 decembrie 2016 si valoarea rest de executat si aprobarea finantarii din bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivele finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala – Vezi detalii
  Nr. 09 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei ,judetul Valcea pe anul 2017 – Vezi detalii
  Nr. 08 / 01.02.2017 H.C.L. privind implementarea proiectului MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES AGRICOL IN COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA – Vezi detalii
  Nr. 07 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la aprobarea utilizarii unor sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare-Vezi detalii
  Nr. 06 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la reorganizarea comisiei pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii  publice,a drepturilor cetatenilor – Vezi detalii
  Nr. 05 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la reorganizarea comisiei de validare – Vezi detalii
  Nr. 04 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la validare /invalidare consilieri locali – Vezi detalii
  Nr. 03 / 01.02.2017 H.C.L. privitor la constatarea incetarii mandatului de consilier al domnului Popescu Ion,ca urmare a demisiei sale – Vezi detalii
  Nr. 02 / 06.01.2017 H.C.L. privitor la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Danicei,judetul Valcea din anul 2016 a deficitului sectiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare – Vezi detalii
  Nr. 01 / 06.01.2017 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: ianuarie, februarie si martie 2017 – Vezi detalii

 

 

 
 
 

Accessibility Toolbar