Home / Dispozitii primar anul 2020

 
 • Nr. 149 – Dispozitie privind incetarea ajutorului social al doamnei Bulfu Maria – Vezi detalii
  Nr. 148 – Dispozitie privind convocarea Consiliului local in sedinta Extraordinara din 22 Decembrie 2020,orele 10.30 –Vezi detalii
  Nr. 147 – Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia pde demnitate publica de viceprimar al comunei Danicei,judetul Valcea,a domnului cernatescu Mihai – Vezi detalii
  Nr. 146 – Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica de Primar al comunei Danicei,judetul Valcea,a domnului Pirneci Ghe.Dumitru – Vezi detalii
  Nr. 145 – Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivele “Refacere podet peste paraul Trepteanca situat pe DC181A,sat Dobroiesti ,pct.”La Preda ”;”Refacere podet pe  drumul de interes local Urzica ,km1+200,sat Dealu Samburului ,sat Ciresu”,toate situate in comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 144 – Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional -asistent ,al consilierului juridic din cadul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 143 – Dispozitie privind incetarea   indemnizatie de handicapat grav domnului Trofin Florea – Vezi detalii
  Nr. 142 – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara din 14 decembrie 2020,orele 12.30 – Vezi detalii
  Nr. 141 – Dispozitie privind constituirea comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 140 – Dispozitie privind incetarea Contractului Individual de Munca nr.955/01.08.2007 al doamnei Baciu Elena ,consilier personal al Primarului comunei Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii

 • Nr. 139 – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece ,respectiv Noiembrie 2020-Martie 2021,persoanelor care beneficiaza de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 138  – Dispozitie privind acordarea   indemnizatie de handicapat grav domnului Calin Nicolae  ,incepand cu data de 01.12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 137  – Dispozitie privind acordarea   indemnizatie de handicapat grav doamnei Ciucioi Niculina ,incepand cu data de 01.12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 136 – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Mirulescu Angelica – Vezi detalii
  Nr. 135 – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Sanda Ioana – Vezi detalii
  Nr. 134  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Valceanu Ion – Vezi detalii
  Nr. 133  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Olteanu Florea – Vezi detalii
  Nr. 132 – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Selavirtea Maria – Vezi detalii
  Nr. 131  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Dumitru Ion – Vezi detalii
  Nr. 130  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Manescu Florea – Vezi detalii
  Nr. 129 – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Deaconu Mariana – Vezi detalii
  Nr. 128  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Ilie Filofteia – Vezi detalii
  Nr. 127  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Stancu Elena – Vezi detalii
  Nr. 126  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Becheanu Catalin – Vezi detalii
  Nr. 125  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Vlad Ionica Carmen  – Vezi detalii
  Nr. 124  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier domnului Manescu Claudiu Constantin – Vezi detalii
  Nr. 123  – Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni,combustibil petrolier doamnei Ungureanu Aurelia – Vezi detalii
  Nr. 122  – Dispozitie privind prelungirea Contractului Individual de Munca al doamnei Pirvulescu Ioana Iuliana,personal contractual,in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Florea Vasilica,pe o perioada determinata de 24 de luni – Vezi detalii
  Nr. 121  – Dispozitie privind revocarea Dispozitiei nr.93/31.07.2020 – Vezi detalii
  Nr. 120  – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara din 17 noiembrie 2020,orele 10.00 – Vezi detalii
  Nr. 119  – Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Danicei,la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 118  – Dispozitie privind acordarea   indemnizatie de handicapat grav doamnei Mirica Ioana,incepand cu data de 01.11.2020 – Vezi detalii
  Nr. 117  – Dispozitie privind acordarea   indemnizatie de handicapat grav doamnei Matei Ana,incepand cu data de 01.11.2020 – Vezi detalii
  Nr. 116  – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara din 12 Noiembrie 2020 ,orele 10.00 –Vezi detalii
  Nr. 115  – Dispozitie privind stabilirea locurilopr speciale pentru afisaj electoral in comuna Danicei,la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 06.12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 114  – Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 06 decembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 113  – Dispozitie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei ZMARANDOIU MIRONELA – Vezi detalii

 • Nr. 112  – Dispozitie privind desemnarea unei persoane responsabile cu urmarirea activitatii de exploatare privind intretinerea lucrarilor de infrastructura de pe raza comunei Danicei ,demarate de ABA OLT-S.G.A.Valcea – Vezi detalii
  Nr. 111  – Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini pentru obiectivele de investitii platforma drum satesc Cotul Bisericii ,sat Ceretu si ,,Refacere punte pietonala peste raul Trepteanca ,punct ,,La Nitescu “,sat Linia Vale”,comuna Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 110  – Dispozitie privind rectificarea bugetului local – Vezi detalii
  Nr. 109  – Dispozitie privind incadrarea cu contract de individual de munca a doamnei Pana oana Victoria ,in functia de asistent personal ,pentru persoana cu handicap grav Parneci Maria – Vezi detalii
  Nr. 108  – Dispozitie privind incetarea indemnizatiei de handicap grav pt persoana Pineci Maria  – Vezi detalii
  Nr. 107  – Dispozitie privind rectificarea bugetului local – Vezi detalii
  Nr. 106  – Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Danicei ,la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 105  – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din 18 septembrie 2020.orele 10.30 – Vezi detalii
  Nr. 104  – Dispozitie privind incetarea indemnizatiei de handicap grav pt persoana Bulearca Ecaterina – Vezi detalii
  Nr. 103  – Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pt alegerile autoritatilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 102  – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara din 07 septembrie 2020.orele 10.30 – Vezi detalii
  Nr. 101  – Dispozitie privitor la:modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei a numitei Stoiescu Elena –Vezi detalii
  Nr. 100  – Dispozitie privitor la:constituirea comisiei pentru reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul Institutiei  – Vezi detalii
  Nr. 99  – Dispozitie privitor la:stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna danicei ,pentru alegeri locale din 27 septembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 98  – Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Cernatescu Ramona – Florentina – Vezi detalii
  Nr. 97  – Dispozitie privitor la:incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Traneci Georgiana – Vezi detalii
  Nr. 96  – Dispozitie privitor la:incetare  alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei  Zmarandoiu Florea  Adelina  – Vezi detalii
  Nr. 95  – Dispozitie privitor la:desemnarea persoanei responsabile cu inscrierea documentelor emise/primite de primaria Danicei ,in registrul de intrari/iesiri si repartizarea acestor documente pe compartimente de specialitate – Vezi detalii
  Nr. 94  – Dispozitie privitor la:desemnarea personalului tehnica auxiliar pentru sprijinirea activitatii Biroului electoral de circumscriptie nr.26 Danicei,la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie 2020 – Vezi detalii
  Nr. 93  – Dispozitie privitor la:acordarea stimulentului de risc pentru perioada starii de urgenta doamnei Dicu Elena ,asistent social in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 92  – Dispozitie privitor la:incetarea contractului individual de munca al domnului Ppescu Ion,administrator public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,jud.Valcea – Vezi detalii
  Nr. 91  – Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 23 Iulie 2020,orele 9.30 – Vezi detalii
  Nr. 90  – Dispozitie privitor la:incetarea Contractului Individual de munca nr.346/01.04.2004 al domnului Andronescu Gheorghe  – Vezi detalii
  Nr. 89  – Dispozitie privitor la:constituirea comisiei pentru receptia finala a serviciilor de arhivare si selectionare a documentelor nefolositoare  – Vezi detalii
  Nr. 88  – Dispozitie privitor la:acordare   indemnizatie de handicapat grav doamnei Gigirtu Aurelia ,incepand cu data de 01.07.2020 – Vezi detalii
  Nr. 87  – Dispozitie privitor la:desemnarea unui curator special pentru minorele Macau Georgiana – Nicoleta si Macau Maria – Antonia ,in fata Notarului Public in vederea eliberarii certificatului de mostenitor dupa defunctul tata ,Macau Gheorghe ,decedat la data de 18.05.2020 – Vezi detalii
  Nr. 86  – Dispozitie privitor la:constituirea comisiei pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania ,runda 2021 – Vezi detalii
  Nr. 85  – Dispozitie privitor la:incetare ajutor social al persoanei Uta Mita  – Vezi detalii
  Nr. 84  – Dispozitie privitor la:incetare  indemnizatie de handicapat grav domnului Macau Gheorghe – Vezi detalii

 • Nr. 83  – Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 6 Mai 2020,orele 9.30 – Vezi detalii
  Nr. 82  – Dispozitie privitor la:incetare  indemnizatie de handicapat grav domnului Zmarandoiu Elena – Vezi detalii
  Nr. 81  – Dispozitie privitor la:incetare ajutor social al persoanei Vasile Ioana  – Vezi detalii
  Nr. 80  – Dispozitie privitor la:acordare indemnizatie de handicapat grav al persoanei Ciucioi Veronica – Vezi detalii
  Nr. 79  – Dispozitie privitor la:incetare indemnizatie de handicap grav al persoanei Macau Veronica – Vezi detalii
  Nr. 78  – Dispozitie privitor la:acordare indemnizatie de handicapat grav domnului Zuduluf Ion,incepand cu data de 01.04.2020 – Vezi detalii

 • Nr. 77 – Dispozitie privitor la :reincadrarea in functia de asistent personal a doamnei Mincu Iuliana ,incepand din data de 01.01.2020,ca urmare a incetarii ,la cerere,a concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani – Vezi detalii
  Nr. 76  – Dispozitie privitor la:convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din 19 Martie 2020,orele 10 – Vezi detalii
  Nr. 75  – Dispozitie privitor la:delegarea unor atributii ale secretarului General al Comunei Danicei,catre Voiman Ionut Narcia,consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei danicei,jud.Valcea – Vezi detalii
  Nr. 74  – Dispozitie privitor la:incetare ajutor social al persoanei VACARU GHEORGHE – Vezi detalii
  Nr. 73  – Dispozitie privitor la:constituire comisie pentru recensamantul general agricol din Romania runda 2020 – Vezi detalii
  Nr. 72  – Dispozitie privitor la:desemnarea reprezentantului institutiei in comisia de negociere pentru achizitionarea terenului in suprafata de 595m.p.amplasat in comuna Golesti,sat Aldesti ,str.Aninilor,nr.20,judetul valcea ,nr.cadastral 36687,intravilan,proprietatea domnului Ghicu Florea – Vezi detalii
  Nr. 71  – Dispozitie privitor la: convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 16 Martie  2020,orele 09.30 – Vezi detalii
  Nr. 70  – Dispozitie privind:incadrarea cu contract individual de munca a domnului Calin Constantin Iulian,in functie de muncitor calificat alimentare retea cu apa in comuna Danicei – Vezi detalii
  Nr. 69  – Dispozitie privind:constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, REFACERE DRUM COMUNAL   DC181 ,KM 1+010,SAT UDRESTI,COMUNA DANICEI,JUDETUL VALCEA – Vezi detalii
  Nr. 68  – Dispozitie privind:constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Lucrari de Consolidare si Refacere Platforma DC182 ,KM +400,comuna Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 67 – Dispozitie privitor la: acordarea  indemnizatiei de insotitor  doamnei Vid Elena Madalina ,pentru persoana minora cu handicap grav VID DAVID IONUT  ,incepand cu data de 01.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 66 – Dispozitie privitor la: acordarea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Becheanu Gheorghe Alin ,incepand cu data de 01.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 65 – Dispozitie privitor la: acordarea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Olaru Georgeta  ,incepand cu data de 01.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 64 – Dispozitie privitor la: acordarea   indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Enache Gheorghe  ,incepand cu data de 01.03.2020 – Vezi detalii
  Nr. 63  – Dispozitie privitor la:modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Barbulescu Cristina Mihaela – Vezi detalii
  Nr. 62 – Dispozitie privitor la:acordare produse de igiena si pachete alimentare in cadrul Programului OperationaL ajutorarea Persoanelor Defavorizate – Vezi detalii
  Nr. 61 – Dispozitie privitor la: Incetarea Contractului individual  de munca nr.169/17.08.2009 al doamnei Olaru Niculina,asistent personal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 60 – Dispozitie privitor la: Incetarea Contractului individual  de munca nr.40/01.01.2000 al doamnei Becheanu Adriana,asistent personal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 59 – Dispozitie privitor la: Incetarea Contractului individual  de munca nr.25/01.01.2000 al doamnei Dogaru Gherghina,asistent personal in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 58  – Dispozitie privitor la:modificarea nr.de copii eligibili in vederea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei ,domnului Tomeci Florea  – Vezi detalii
  Nr. 57  – Dispozitie privitor la: convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 25 februarie 2020,orele 09.30 – Vezi detalii

 • Nr. 56  – Dispozitie privind:constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea unui post muncitor-operator circuite retea cu apa,personal contractual,in cadrul aparatului de specialiate al Primarului comunei Danicei,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 55  – Dispozitie privitor la: convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din 31 ianuarie 2020,orele 09.30 – Vezi detalii
  Nr. 54  – Dispozitie privitor la: incetarea  alocatiei lunare  pentru sustinerea familiei doamnei Cernatescu  Floarea Monica – Vezi detalii
  Nr. 53  – Dispozitie privitor la: acordarea  alocatiei lunare  pentru sustinerea familiei domnului  Tomeci Florea – Vezi detalii
  Nr. 52  – Dispozitie privitor la: incetarea  alocatiei lunare  pentru sustinerea familiei doamnei Tomeci AnaMaria Roxana – Vezi detalii
  Nr. 51 – Dispozitie privitor la: Incetarea Contractului individual  de munca nr.38/22.02.2016 al domnului  Popescu Marin,muncitor in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei ,judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 50 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Preda Ion,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 49 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Vacaru Cornelia,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 48 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Dicu Ioana  ,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 47 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Pirneci Ilie ,incepand cu data de 01.01.2020 –  Vezi detalii
  Nr. 46 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Becheanu Ion,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 45 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Zmarandoiu Elena,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 44 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Macau Gheorghe,incepand cu data de 01.01.2020  – Vezi detalii
  Nr. 43 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Saic Florea,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 42 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Trofin Floarea,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 41 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Trofin Floarea,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 40 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Patru Dumitru,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 39 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Tanase Elena,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 38 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Dicu Ilie,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 37 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Bulearca Ecaterina,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 36 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Vacaru George Adrian,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 35 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Bajenaru Nelu,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 34 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Vilceanu Floarea,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 33 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Pirvulescu Nicolae,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 32 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Popescu Aurelia,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 31 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Pirneci Vasilichia ,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 30 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Pirneci Mirela ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 29 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Pirneci Maria  ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 28 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Macau Veronica ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 27 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Enache Ana ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 26 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Ciucioi Veronica ,incepand cu data de 01.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 25 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Cirneanu Maria ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 24 – Dispozitie privitor la: stabilirea  indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap grav Albu Ion ,incepand cu data de 01.01.2020 –Vezi detalii
  Nr. 23 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza si a indemnizatiei de hrana, pentru doamna  Triandafil Ilie Elena Luminita,referent  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei-judetul Valcea-Vezi detalii
  Nr. 22 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza si a indemnizatiei de hrana ,pentru domnul Gulie Marin,guard,personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Danicei – judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 21 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru domnul Popescu Marin,muncitor,personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Danicei – judetul Valcea – Vezi detalii
  Nr. 20 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru domnul Traneci Gheorghe,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 19 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Traneci Elena Claudia ,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 18 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Preoteasa Floarea,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 17 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Pirvulescu Ioana Iuliana ,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 16 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Pirneci Elena,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 15 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Olaru Niculina,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 14 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Olaru Gherghina,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 13 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Macau Maria,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 12 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamnul  Ivanescu Dumitru,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 11 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Heghiu Mariana,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 10 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Gulie Constantina ,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 9 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Dogaru Gherghina,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 8 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Cernatescu Floarea Monica,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 7 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Capanu Mariana,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 6 – Dispozitie privitor la :stabilirea  salariului lunar de baza pentru doamna Calin Elena,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 5 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Becheanu Adriana,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 4 – Dispozitie privitor la :stabilirea salariului lunar de baza pentru doamna Barbu Maria,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 3 – Dispozitie privitor la : stabilirea salariului lunar de baza pentru domnul Andronescu Gheorghe,personal contractual in cadrul Primariei Danicei,in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr. 2 – Dispozitie privitor la :incetare indemnizatie de handicap grav al persoanei Onicel Gherghina – Vezi detalii
  Nr. 1 – Dispozitie privitor la: incetare indemnizatie de handicap grav al persoanei Untaru Nicolae – Vezi detalii